GRENUTTAG 5-V JO BR 1,5M VEA BÅREBO (965112)

Artikelnr Typ Kabellängd m Antal/fp