Bårebo - Din problemlösare!

En av nordens ledande leverantörer inom El, VVS, Lås & beslag och Infästning.

Bårebo har sina rötter i småländska Gnosjö. 1883 startade Johan Malcolm Johansson företaget Bårebo Industrifabrik. Företaget utvecklades, blev en plantskola för småföretagare och många anställda startade efter hand egna företag och bidrog därmed till att skapa den genuina Gnosjöandan. Från början var produktionen inriktad på gjutna och pressade beslag. Ett exempel på nytänkande i företaget var framtagandet, i början på 1960-talet, av en funktionell krok för betongväggar. Kroken, som vi i allmänt tal kallar för allkrok, är den klart mest sålda produkten i Bårebos historia.

Ett historiskt varumärke ...

1883
Bårebo grundas av Johan Malcolm Johansson

1928
Sonen Dawid Bauréus övertar bolaget

1946
Flyttar till Torup

1990
Edw. H Thomée AB köper Bårebo

1994
Edw. H Thomée AB övertar varumärkesansvaret för Bårebo

2009
Bårebo ingår i Bårebo Nordic AB varumärkesportfölj

2018
Edw. H Thomée AB övertar åter igen varumärkesansvaret för Bårebo

Bårebo förpackningar

Bårebo har sina rötter i småländska Gnosjö. Redan år 1883 startade Johan Malcolm Johansson företaget Bårebo Industrifabrik. År 1928 övertog sonen Dawid Bauréus sin fars företag, som 1945 ombildades till aktiebolag. Företaget, som sedemera ändrade namn till Bårebo Metallvarufabrik, utvecklades snabbt och kunde snart ge arbete åt bygden. Företaget blev med tiden en plantskola för småföretagare. Många anställda startade efter hand egna företag i hembygden och bidrog därmed till att skapa den genuina Gnosjöandan.

1946 flyttades verksamheten till en ny modern fabrik i Torup i Halland. I den nya fabriken rationaliserades tillverkningen. Stor omsorg lades vid formgivning av produkterna, och Bårebo AB blev föregångare när det gäller hushållsförpackningar (SB).

Från början var produktionen inriktad på gjutna och pressade beslag. Efter hand breddades sortimentet till att omfatta tusentals artiklar för diverse användningsområden. Ett exempel på nytänkande i företaget var framtagandet, i början på 1960-talet, av en funktionell krok för betongväggar. Kroken, som vi i allmänt tal kallar för allkrok, är den klart mest sålda produkten i Bårebos historia.

1987 köptes Bårebo Metallvarufabrik av AB Svensk Skruv, som var lokaliserat i samma fabriksbyggnad som Bårebo. Sortimentet marknadsanpassades och utvecklingen av SB-förpackade produkter fortsatte. I lantbruksbygden runt Torup fanns ett femtiotal hempackare som påsförpackade produkter till Bårebo.

I juni 1990 köpte Thomée Svensk Skruv Bårebo AB. Köpet var en naturlig följd av det nära samarbete som pågått mellan företagen under många år. Thomée var största kund och hade stor del i utvecklingen av företagen, som efter köpet slogs samman till ett, Bårebo Svensk Skruv AB. Som kuriosa kan nämnas att de första affärerna mellan Bårebo och Thomée ägde rum redan på 1920-talet och gällde då Sandviks-material.

Varumärket Bårebo registrerades år 1991.

Nu började arbetet med att marknadsföra varumärket Bårebo. Stort arbete lades ner att göra namnet Bårebo känt som ett varumärke knutet till kvalitet och tradition. Tidigare hade nästan hela SB-produktionen sålts som Private Brands till olika varuhus, tillverkare och grossister. Nu började Bårebo att säljas under sitt eget varumärke inom fackhandeln i Sverige. Logistiken sköttes via Thomée. Nya koncept och förpackningar togs fram, och suget från marknaden lät inte vänta på sig. Samtidigt som slutförbrukarna bearbetades genom olika kampanjer byggdes "Bårebo-väggar" med genomtänkta, frekvensstyrda sortiment upp.

1994 övertog Thomée ansvaret för varumärket Bårebo. Utvecklingen har fortsatt i samma entreprenörsanda som präglade Malcolm och Dawid. Idag är Bårebo ledande inom SB i Sveriges järn- och byggvaruhandel.

Sedan 2009 ingår varumärket Bårebo, tillsammans med FAST, de Bruk, Serva, EDWIN, ETC och Gard, i Bärebo Nordic ABs varumärkesportfölj.
Bårebo Nordic är ett helägt dotterbolag till Lomond Industrier AB.

2018 övertar Thomée åter igen ansvaret för varumärket Bårebo, detta som ett led i att effektivisera verksamheten.

BÅREBO - ett ledande varumärke!

BÅREBO är idag en av nordens ledande leverantörer inom el, VVS, beslag och infästning.

Lätt att välja
Vi lägger stor vikt vid förpackningarnas utseende och grafiska profil. Det innebär att produkterna exponeras på ett enhetligt och säljande sätt i din butik. Informationen på förpackningarna gör det lätt för konsumenten att finna den specifika produkt han eller hon söker.

Optimalt sortiment
Vad menar vi med ett optimalt sortiment? Det innebär inte nödvändigtvis det bredaste och inte heller det djupaste. Vi anpassar sortimentet efter just dina kunders behov. Oavsett om det är proffs eller Gör-Det-Själv. Vi erbjuder produkter med hög lönsamhet och hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Konsumentstöd
Det är viktigt att kunden kan navigera i Din butik och snabbt hittar rätt produkt. Det förenklar för både butikspersonal och kund. Genom att använda toppskyltar, tysta säljare, guider och andra säljhjälpmedel gör vi det enklare för dig och dina kunder.

Koncept
Bårebo erbjuder säljande och lönsamma koncept som innehåller våra mest frekventa produkter. Vi hjälper dig gärna med att ta fram ett koncept anpassat efter just dina förutsättningar för att maximera lönsamheten på din butiksyta.


Är du intresserad av att implementera Bårebo i ditt sortiment, så är du välkommen att kontakta oss för vidare diskussioner. Vi söker kontinuerligt efter nya samarbetspartner.

Välkommen till Bårebo!

Thomee Gruppens Integritetspolicy

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Thomee Gruppen som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Syftet med att tillhandahålla denna policy är att tydliggöra varför och på vilket sätt vi behandlar personuppgifter.

Läs mer om Thomee Gruppens Integritetspolicy